Plastik Rahle öncesi ve sonrası

20 Mayıs 2012

Öncelikli amacımız cami ve kurslarımıza kaliteli ve düşük maliyette bu ürünle, düzenli ve estetik bir ortam görüntüsü oluşturmak, cami dizaynı ve donanımına katkı sağlamaktır. Camiler Ma’bed olduğu kadar aynı zamanda Mekteptir. Mektepte sıra ne ise Camide rahle odur. Okulda sıra olmadan eğitim olması düşünülemediği gibi Camide de rahlesiz eğitim düşünülemez. Be sebeple her öğrencinin bir rahlesi olmalıdır. Rahle maliyetli olunca maalesef ki öğrenci sayısının çok altında rahle bulundurulmakta, rahlesiz öğrenciler kitaplarını ellerinde tutmaktadır. Öğrenci sayısı da yıldan yıla artmaktadır. İhtiyaç halinde yeni rahle yaptırılmaktadır. İşte o camilerden bazı kareler…

Plastik Rahle Öncesi
Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle
Plastik Rahle Sonrası
Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle Plastik Rahle

Leave a Reply